logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Åldringsvård 1893

   Märkvärdigheter

Åldringsvård 1893

Tvåvåningshuset med adressen Tomegapsgatan 7 har på sin fasad en text i gjutjärn – ÅLDERDOMSHEM 1893. Förklaringen är att huset uppfördes av Gottfrid Warholm och hans fru Ida Thomander Warholm åt ”Frivilliga föreningen för de fattigas vård i Lund”. Ändamålet var att ”bereda ålderstigna fattiga, företrädesvis av arbetarklassen, sunda och billiga bostäder”.

Från början fanns det tio enrumslägenheter med kök i huset som numera är inrymt med vanliga lägenheter.

Det är bara att hoppas att texten även framöver pietetsfullt bevaras.

Läs mer
Lunds stadskärna. Bevaringsprogram. Krafts rote. 1983

2019-01

  Senast uppdaterad 18 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 14 januari, 2019 av Ingrid André