logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Cigarrkiosken

   Märkvärdigheter

Den guldmålade kiosken i koloniområdet S:t Månslyckan är ett minne från Industri och Hantverksutställningen 1907. Byggnaden hade tjänat som cigarrkiosk och flyttades från utställningsområdet i samband med att Stadsparken anlades där 1909. Den fick en fristad i S:t Månslyckan som anlades 1907 och är det näst äldsta koloniområdet i kommunen. Nymålad lyser kiosken som ett smycke i växtligheten. 

 Den lilla trädgården runt kiosken är en del av kommunens ekologiska satsning inom park- och naturverksamhet. Här har planterats växter som var vanliga vid tiden från utställningen. Växterna ska gynna insekter och fåglar. Tanken är att den välansade trädgården ska fungera som inspiration för kolonister.

Den f.d. kiosken ligger intill danspaviljongen, koloniområdets hjärta, som också lär ha ett förflutet på Lundautställningen.

Text: Solveig Ståhl, foto: Kristoffer Lindblad

Läs mer
Lundautställningen 1907
Kolonier i Lund

                                                                                                                                                                                          

  Senast uppdaterad 3 januari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 3 januari, 2021 av Ingrid André