logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Arbetsklassens barnhem

   Märkvärdigheter | Vård och stöd

Arbetsklassens barnhem 2

Östra Vallgatan 6 är adressen för det tvåvåningshus som fram till 1939 inrymde ett barnhem. Inskriften över porten lyder ARBETSKLASSENS BARNHEM 1883. År 1868 hade en förening bildats för att sörja för föräldralösa och utblottade arbetarbarn och 1883 kunde ett eget hus invigas.

Vanligen fanns uppemot 20 barn omhändertagna i hemmet. Från 1909 inriktades verksamheten på ”fattiga och värnlösa flickor inom Lunds församling”. Utbildningen i ”husliga göromål och handaslöjder” skulle ge flickorna möjlighet att ”bli dugliga tjänarinnor”.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Lund utanför vallarna II. Bevaringsprogram. 1996

2018-10

  Senast uppdaterad 15 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 oktober, 2018 av Ingrid André