logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Leksaksfabriken som blev bostadshus.

   Företag | Märkvärdigheter

Går man längs Karl XI-gatan så passerar man vid korsningen med Nils Bjelke-gatan en av Lunds äldre industribyggnader.
Det hela började med att Malmö-Åkarps leksaksfabrik slogs samman med Svenska leksaksfabriken i Malmö. 1895 ombildades företaget till Svenska Leksaksfabriks Aktiebolaget och flyttade till Lund. Här uppfördes den nya fabriken vid Nils Bjelkegatan och man var snart i full produktion med 50 anställda. Man gjorde inte bara leksaker (av plåt) utan också dekorerade burkar, dosor och askar mönstrade enligt önskan.

Leksaksfabriken gick i konkurs 1898, men rekonstruerades och var snart i full verksamhet under namnet Aktiebolaget Bleckvarufabriken. Företaget gick bra, 1904 utvidgades fabriken med en flygel längs Karl XI-gatan.  Också 1906 byggde man till.

Efter en brand i fabriken 1908 flyttades hela företaget till Malmö. 1917 slogs Bleckvarufabriken samman med ett par andra företag och tog namnet Plåtmanufaktur, som i sin tur blev känt under sin förkortning – PLM.

Fabriksbyggnaden i Lund byggdes redan 1910 om till bostäder.

Text: Ingrid André

Läs mer
Ryding, Otto, Bleckvarufabriken.  Ingår i: Skorstenarnas stad. Gamla Lund.2018.
Tapper, Karl Gustaf, Industriarkitektur vid södra stambanan i Lund 1856-1906. 1986.

  Senast uppdaterad 16 december, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 december, 2019 av Ingrid André