logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Westlinden

   Märkvärdigheter

Linden 2020

Det som gör denna lind unik är dess konkreta koppling till Linné.

Han skrevs in vid Lunds universitet år 1727 under namnet Carolus Linnaeus. Många studenter passade på att latinisera sina namn när de blev akademiker– det doftade förstås lärdom.

Linnés far hette Nils Ingemarsson från början.  Han tog sig namnet Nicolaus Linnaeus när han började sina präststudier i Växjö. Familjen hade en gård i Jonsboda i Vittaryds socken i Småland och i gränsen till granngården växte en lind, en ”linn”. Det var inspirationen till namnet Linnaeus.

Linden 1999. Foto: Gunnar Menander

Lindar kan bli gamla men år 1823 var trädet helt nedfallet. Men det slog upp skott från roten och av dem utvecklades flera till nya stammar.  Forskningsledare Rune Bengtsson, Alnarp, besökte platsen 1999 och såg till att det togs material från linden som förökades på Alnarp. Och nu har den vuxit till sig ordentligt i Lundagård. Och med den gåvan kom Håkan Westling i fint sällskap. När han hyllades med en Linné-lind hade också den brittiska drottningen, den japanske kejsaren och kronprinsessan Victoria förärats en sådan.

Linden kan bli ett mäktigt träd. Det har spelat stor roll i europeisk kultur och, eftersom veden är mjuk, används den gärna till sniderier. Så var till exempel skulpturer på regalskeppet Vasa utförda i lind.

Text: Solveig Ståhl

  Senast uppdaterad 24 september, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2020 av Ingrid André