logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Fontänen framför Universitetshuset

   Konst | Märkvärdigheter | Universitet

Två miljarder år gammal! Det handlar om den stora svarvade skålen   till fontänskulpturen på Universitetsplatsen. Stenen, röd porfyrisk granit, bildades för ca 1900 miljoner år sedan och är enligt geologerna förmodligen den äldsta bergarten i Lund.

Fontänen är dock betydligt yngre. Den invigdes 1889 – sju år senare än Universitetshuset. Det förslag som Helgo Zettervall ursprungligen hade ritat var för dyrt att förverkliga trots en generös donation från färgerifabrikören Carl Otto Borg. Donationen på 20.000 kronor skulle idag vara värd drygt 1.316.000 kronor.

Andra konstnärer kopplades in men till sist godkände konsistoriet det Zettervallska förslaget i en förenklad form. Graversfors Stenhuggeri och Sliperi utanför Norrköping högg och polerade skålen, ett arbete som tog ett och ett halvt år. Den vägde tio och ett halvt ton och hade en diameter på tre och en halv meter. Piedestalen som skålen vilade på var gjord av grå granit. Den undre skålen, i cementmosaik, göts av Skånska Cementgjuteriet.

Transporten var ett äventyr i sig. Flyttbara järnvägsspår lades ut på gator och vägar och skulpturen färdades så i en kanonvagn till Norrköping. Där lastades den på ångaren Göta kanal som tog den till Malmö för vidare befordran till Lund.

Övrig utsmyckning – en hornblåsande kerub på toppen, fyra vattensprutande grodor, snäckor och lejongap– är i målat gjutjärn och köptes för 680 kronor på Bolinders Mekaniska Verkstad.

Lundaborna var intresserade men inte begeistrade. Fontänen var bara igång en timme om dagen till en början och bara en tunn stråle.

En av de s.k. fakultetsgrodorna försvann spårlöst 1965 men påträffades långt senare på ett tåg från Stockholm. Iförd studentmössa och med en adresslapp om halsen.

Text: Solveig Ståhl, foto: Kristoffer Lindblad

Läs mer
Törje, Axel. Borgs fontän.1973. (Kulturens årsbok).

  Senast uppdaterad 26 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 26 juli, 2020 av Ingrid André