logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stadsvallen

   Märkvärdigheter

Stadsvallen1

I korsningen Ö Vallgatan/S Esplanaden står en bronsplatta på en granithäll. Den restes till minne av stadsvallen och den medeltida gatusträckningen. Bronsplattan kom på plats efter en ombyggnad av korsningen 1990. Efter en het debatt hade åtta träd fällts och den markering av sträckningen av den gamla stadsvallen som gatan utgjort hade förstörts för att korsningen skulle få bättra sikt och trafiken på Ö Vallgatan skulle minska.

Stadsvallen som började byggas på 1100-talet var 3700 meter lång och 2,5 meter hög och längst upp på vallen fanns det en träpallisad. Mellan 1662 och 1811 fungerade vallen som tullgräns tillsammans med torn vid tullarna. I slutet av 1700-talet började vallen raseras. Idag finns endast en bit av vallen kvar i stadsparken och en mindre del vid Laurentiigatan.

Stadsvallen2


Text:
Annika André, foto: Claes Wahlöö

2017-08

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 20 augusti, 2017 av Ingrid André