logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Donavit

   Märkvärdigheter

Donavit

Vid Biskopsgatan, på Hyphoff 8, står en märklig liten tegelbyggnad. Den uppfördes 1897 för att inrymma en refraktor (teleskop) och ett astrospektroskop. Instrumenten hade 1894 donerats av lektor A E Andersson, en före detta student vid Fysikum. Åtminstone in på 1970-talet fanns en inskrift i smide kvar på byggnaden – ”A. E. A. DONAVIT”, alltså A E Andersson har skänkt [mig]. Texten bör enligt lektorn i fysik, Arvid Leide, ha förbryllat generationer av fysikstuderande. Faktum är att paviljongen kan ses som en föregångare till Max IV eftersom det var den första byggnaden som uppfördes enbart för spektroskopiska mätningar.

När de första radioaktiva isotoperna för den atomfysiska forskningen kom till Lund i slutet av 1940-talet skall de ha förvarats i en borrad brunn inne i Donavit.

Stora delar av byggnaden maskeras i dag av murgröna, vilket gör den rätt osynlig i parken söder om institutionsbyggnaderna. Dessa ritades av Henrik Sjöström och Salomon Sörensen på 1880- och 1890-talen.

Text och foto: Claes Wahlöö

Läs mer:
Fysik i tid och rum. 2016. 
Leide, Arvid, Fysiska institutionen vid Lunds universitet. 1968. 
Litzén, Ulf, Fysik i Lund under 300 år. 2015

2017-07

  Senast uppdaterad 1 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 6 juli, 2017 av Ingrid André