logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kamprad mjölkar

   Märkvärdigheter

Kamprad2

1994 kom IKEA-grundaren Ingvar Kamprad till Kulturen. Han skulle inviga en utställning om möbelföretagets satsning på gustaviansk design i moderniserad form. Vernissagen föregicks av ett mer jordnära evenemang där den celebre gästen visade att han fortfarande kunde mjölka en rödbrokig ko. Hon hade transporterats till museet med sin kalv. Tankarna gick givetvis till Emil i Lönneberga. Trängseln kring mjölkaren blev stor och alla kunde inte se själva mjölkningen.

Kamprad1

Aldrig har väl en sådan vardaglighet ur det förgångna bevakats av ett pressuppbåd med kameror och video. Man får hoppas att kossans ”Famous for 15 minutes” inte ledde till en depression när hon återvänt till sitt bås.

Text och foto: Claes Wahlöö

  Senast uppdaterad 28 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 januari, 2018 av Ingrid André