logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Harald Bluetooths runsten

   Märkvärdigheter

Vid entrén till en av Ericssons tidigare byggnader uppe vid vattentornet står det en omisskännlig runsten. Ett kort ögonblick kan man undra var den kommer ifrån; är det ett nyfynd från utgrävningarna på Brunnshög? Att den är kristen framgår tydligt av bilden där Jesus står med rakt utsträckta armar och gloria.

När man får syn på att Jesus håller en laptop i den ena handen en mobiltelefon i den andra så kan man dock ana sammanhanget. Texten på stenen lyder också ”ERIKSONMOBILE KOMUNIKATIONS AB RESTE THENSA STEN ÅT KONUGR HARALD THOM SATE NAMN ÅT TEKNOLOGI FÖR TRÅDLÖS MOBIL KOMUNIKATION”.

Jesusfiguren är också kopierad efter Harald Blåtands runsten i Jellinge där Harald tillkännager att han lagt under sig hela Danmark och Norge och kristnat danerna. Att Harald Blåtand fått ett minnesmärke i Lund kan också kännas passande då alltmer tyder på att det var han som grundade staden.

Stenen har faktiskt ytterligare en Lundakoppling. Det ska vara boken Röde Orm, som Frans G Bengtsson lär ha påbörjat under sin studietid i Lund, som ska ha gett inspirationen till att döpa den nya tekniken efter Harald Blåtand.

Bluetooth är en standard för trådlös, kortväga kommunikation mellan olika elektroniska komponenter som till exempel en mobiltelefon och en laptop. Tekniken började utvecklas av Ericsson 1994 men har nu blivit en internationellt antagen standard.

Stenen restes 1999 för att fira att Bluetooth 1.0 släpptes det året. Idén kom från Örjan Johansson som sedan 1997 ledde projektet att utveckla MC Link (MC = MultiCommunicator) som tekniken inledningsvis hette. Stenhuggaren, Raino Rydelius, påstås ha utlovat 6000 års garanti på stenen.

Text och foto: Otto Ryding

Läs mer
Alexander Agrell Förlorad sten gäckar Lundabo SDS 31/5 2023

  Senast uppdaterad 15 mars, 2024 av Otto Ryding
  Publicerad 15 oktober, 2023 av Ingrid André