logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Höjdskillnaden inom Lunds stad

   Märkvärdigheter

Höjdskillnad

Det är väl ändå märkligt, att inom en sträcka på bara 7 km fågelvägen höjer sig Lund från ungefär 9 meter över havet vid Höje å i söder till 90 meter över havet på Klosterängshöjden, (där de svarta tjurarna står) invid E22 i norra delen av staden. Man märker det som tydligast om man ska cykla från söder till norr, det vet alla som bor på Klostergården och arbetar på Sony Mobile om inte annat.

Marken runt Domkyrkan som står knappt halvvägs på sträckan, är ca 40 meter över havet, medan toppen på tornen är ungefär i höjd med Klosterängshöjden, som förresten är en konstgjord höjd formad av schaktmassor från byggen i staden. På Brunnshögssidan av E22 är höjden på marken några meter lägre.

En gång påstods Lund vara den stad som inom sina gränser hade störst höjdskillnad, men det är inte bekräftat, fler städer hävdar det samma och det beror säkert på hur man räknar.

Text: Annika André

2019-02

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 22 februari, 2019 av Ingrid André