logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Hans källa – idag försvunnen

   Märkvärdigheter | Torg och platser

Här någonstans fanns källan.

Norra Fäladen kallades fram till slutet av 1700-talet för Bredgatas fälad. Hit drev borgarna vid Bredgatan och angränsande gator sina kreatur i vall. 1704 beskrevs området som en tuvig betesmark på vattensjuk lerjord.
På den gemensamma betesmarken fanns en källa, kallad Sankt Hans källa eller Offerkällan. Hit vandrade folk sedan urminnes tider på midsommarafton (Sankt Hansafton på den danska tiden) för att fira. Akademie smeden Petter Löwegren (1783 – 1871), som skrev ner sina minnen på 1850-talet, berättar om midsommarfirandet vid källan:

”Bland folknöjena i min barndomstid minns jag särskilt folkvandringen till den på Norra Fäladen belägna, med fyra skulpterade stolpar omgivna Sankt Hans källa. Midsommarafton, när vädret tillät det, var det sed att stadens invånare, såväl äldre som yngre, vandrade ut dit, samtliga försedda med matkorgar och allsköns annan välfägnad. En väldig eld uppgjordes på av fäladen hopsamlade ”kokakor”, riskvistar från gärdesgårdar m.m., varefter dans och lekar vidtogo, och uteblev man inte utan laga förfall från denna av ålder brukliga förlustelse.”

Detta midsommarnöje fick ett abrupt slut, när fäladen kring sekelskiftet 1700-1800 delades upp i enskilda lotter och därmed inte längre var gemensam mark.

Var låg då Sankt Hans källa?
Ännu på 1920-talet ska vattnet ha porlat friskt i källan och myntoffer gjordes i den. Den försvann någon gång 1940-talet då Lunds skyttegilles skjutbana, som fanns på området, byggdes om med nya markörgravar.

1969 gjorde redaktören vid Sydsvenskan Waldemar Wahlöö tillsammans med docenten Yngve Löwegren ett försök att hitta källan – med hjälp av Löwegrens farfarsfars ovan citerade minnesanteckningar. Förgäves, dock.

Inför publiceringen av Gamla Lunds årsbok från 1989 Lund norrut gjordes ett nytt försök att hitta källan. Med hjälp av ett flygfoto från 1950 över skjutbanan tyckte man sig urskilja en ”fuktfläck” ungefär där källan kan ha funnits (Lund norrut, sid 74). Källan kan möjligen ha legat i närheten av det minnesmärke, som rests över skjutbanan.
1989 fanns det också planer på att sätta upp ett minnesmärke över källan. Men de rann ut i sanden.
Kanske för att ingen tycks veta säkert var källan fanns.

Helt bortglömd är Sankt Hans källa inte. I området finns förstås Sankt Hans backar och Sankt Hans park. Man kan bo i kv. Offerkällan eller kv. Sankt Hans. Eller rentav ha en adress i Sankt Hans gränd.

Text & foto: Ingrid André

Läs mer:
Lund norrut. 1989. (Gamla Lunds årsbok).
Löwegren, Yngve, En lundensisk borgarsläkt: en skildring av släkten Löwegren byggd på akademie smeden Petter Löwegrens och professor Michael Kolmodin Löwegrens anteckningar. 1945. (Gamla Lunds årsbok).

  Senast uppdaterad 19 februari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 20 augusti, 2020 av Ingrid André