logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Laurentiusgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan var ny då den 1893 fick namn efter Domkyrkans skyddshelgon. I dess nordöstra fond reser sig Allhelgonakyrkan från 1891. Gatan avspeglar den nordvästra vallsträckningen, men uträtningen gör att den skär över medeltidens befästningsvall, vars ytterslänt fortfarande kan studeras i kvarteret Kråkelyckan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André