logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Winstrupsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Kungsgatan. 1783: Gråbrödre gatan. 1804: Lilla norra gat.. 1821: Lilla gråbröders gata. 1837: Gråbrödergatan. 1853: Lilla Gråbrödersgatan. 1866: Gråbrödersgränd. 1876: Winstrupsgatan. 

Biskopen Peder Winstrup (1605-79) var verksam under tiden för Skånes övergång till Sverige och viktig för upprättandet av Lunds universitet.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André