logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hjortgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Stora Kosträtet. 1793: Lilla Kosträdet. 1799: Stora kosträtet. 1821: Stora Kogränd. 1837: Kosträtet. 1853: Kosträtet. 1866: Kosträtet. 1876: Hjortgatan. 

Namnet är från 1875 och ersatte då den ”mindre snygga” föregångaren vilken hade uppkommit eftersom kor som hölls i staden där drevs ut på bete.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André