logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Laboratoriegatan

   Gatunamnen inom vallarna

1879: Laboratoriigatan. Namnet givet efter 1863 då akademins kemiska institution uppförts vid Magle Lilla Kyrkogata. 1783 hette gatan Blåse strätet och 1821 Blåsegränd. Kanske något att återvända till sedan den gamla institutionsbyggnaden sålts av? 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André