logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Östra Mårtensgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Mårtensgatan, halfva.

Gatan var den viktiga infartsleden från öster och från Dalby. I stadsvallen reste sig den tegelmurade Österport eller Porta S. Martinij som den kallas på Vedels kartskiss från 1580-talets mitt.

I övrigt se Västra Mårtensgatan!

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André