logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Södra Esplanaden

   Gatunamnen inom vallarna

Anlagd 1891. Namngiven 1902. Under 1800-talet kallades sträckningen Vallgatan.  

Gatan följer den medeltida stadsvallens sydöstra sträckning från Stora Södergatan till Östra Vallgatan. Esplanad betyder bred, trädplanterad gata. I Lund finns bara en motsvarighet, nämligen S:t Laurentiigatan med sin plantering från 1894, men denna är snarare en boulevard. I Paris löper boulevarderna längs de gamla befästningslinjerna. Boulevard är släkt med ordet bålverk. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André