logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tullgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Namnet som fastställdes 1927 syftar på det tullhus som  fram till landtullens avskaffande 1811 låg vid Stora Södergatans västra sida i nuvarande kvarteret Södertull.

Tullgatan började planeras på 1910-talet och lades ut 1926 i samband med att bostadshusen längs gatans norra sida uppfördes.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André