logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bytaregatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Bakgata. 1788: Bakgatan. 1804: Rot gat. 1809: Bytaregatan. 1837: Bytaregatan. Gatan fick namnet fastställt 1824 efter Hästbytaretomten som låg i norr, innanför stadsvallens nordvästra sträckning. Namnet hade föreslagits redan 1809. Hästhandeln fortsatte så småningom på det på 1890-talet anlagda Clemenstorget vars sydöstra hörn innefattar den gamla Hästbytaretomten.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André