logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Västergatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Stålbergsträtet. 1783: Tvärgatan. 1788: Tvärgatan. 1804: Tvärsträtet. 1809: Wästergatan. 1821: Vester-gatan. 1837: Vestergatan.

Gatan fick sitt namn efter läget i stadens västra del. Den slutar idag med en stump mot järnvägen sedan den 1862 skars igenom av Nygatan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André