logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Grönegatan

   Gatunamnen inom vallarna

Namnet är känt så tidigt som 1484 – Grønegade. 1496: Grønegaden. 1586: grynegade. 1783: Gröne gatan. 1821: Grönegatan. 1837: Gröne Gatan. 1853: Grönegatan.

Det troligaste är att gatusträckningen var grön, dvs gräsbevuxen och därmed tydligen inte stenlagd.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André