logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Månsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1446: S. Magnuse gadhe. 1783: Sanct Måns sträte. 1809: S. Måns strätet. 1821: St. Måns gränd. 1837: St. Måns strätet. 1853: St. Månssträtet. 1875: S. Månsgatan.

Gatan är namngiven efter Sankt Magnus medeltidskyrka. Denna låg nära en öppning i stadsvallen där gatan gick över i en landsväg mot Lomma.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André