logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kiliansgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Kongs gatan, lilla (Krafts Torg till Magle St Kyrkogata) och Kille strätet (M St K till Ö Mårtensgatan). 1784: Kille gatan o Kille strätet. 1788: Lilla Kongs gatan och Kille strätet. 1793: Kongs strätet o Kille strätet. 1821: Lilla Kongsgatan o Kille gränd. 1837: Lilla Kungsgatan (från Krafts Torg till Magle St Kyrkogata), Killesträtet (till Ö Mårtensgatan). 1853: Lilla Kungsgatan o Killesträtet. 1866: Lilla Kongsgatan o Kiliansgatan. 1929: Kilansgatan (hela sträckningen).

Gatnamnet ”förfinades” på 1860-talet till Kiliansgatan (mellan Magle Stora Kyrkogata och Östra Mårtensgatan). Killa är ett gammalt ord för källa. Namnet Kilian bars bland av den kände naturforskaren och historikern Kilian Stobæus (1690-1742) men någon direkt koppling till Killesträtet hade han inte. Först sent på 1920-talet fastställdes nuvarande namn. 

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André