logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svanegatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: S:t Månss strätit. 1783: Svane strätet. 1784: Svane gatan. 1793: Swane strätet. 1809: Swanegatan. 1821: Swane-gatan. 1853: Svanesträtet. 1866: Svanegatan.

Det är läget invid Svanelyckan som gett namnet. Området ägdes på 1600-talet av Olof Jensen Svane, förste stadskommissarie i Lund 1643-67. I stora drag motsvarade lyckan observatorieområdet. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André