logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kattesund

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Kattisunds strätit. 1783: Tvärsträte, Kattesundet. 1788: Katte sundet. 1799: Kattesund. 1821: Katte-sundet. 1837: Kattsund. 1866: Kattsund. 1876: Kattsundsgatan. 1923: Kattesund. 

Nuvarande namn har gällt sedan 1923. Troligen syftade benämningen ursprungligen på ett trångt havssund och från sjön fördes den så att säga i land för en gata som var så trång att bara en katt kunde komma igenom. Särskilt under medeltiden var det nog trångt i Kattesund med Drottens stora stenkyrka som bredde ut sig i det nuvarande gaturummet.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André