logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Svartbrödersgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Döbelska strätet. 1788: Bentska strätet. 1866: Svartbröders Gr. 1875: Svartbrödersgatan. Gatunamnet som fixerades under 1800-talets andra hälft byggde på en felaktig förmodan att Krognoshuset var en rest av det medeltida Svartbrödraklostret. Namnet Bentska strätet var avhängigt av att Carl Fredrik Bennet på 1700-talet innehade gården med Krognoshuset samt hela det blivande Mårtenstorget som då var en stor trädgårdsanläggning. Johan Jacob Döbelius var professor och en av initiativtagarna till brunnsdrickningen i Ramlösa. Han bodde också i gården vid Svartbrödersgatan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André