logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stora Gråbrödersgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Gråbrödhersgatan. 1685:  Gråbrödsgatan. 1783: Själle Bo gat:. 1783: Lilla Norregatan. 1784 Lilla norra gatan. 1793: Lilla Norra gatan. 1821: Stora gråbr. gata. 1837: Stora Gråbrödersgata. 1853: Stora Gråbrödersgatan.   

Namnet hänvisar naturligtvis till det i kvarteret Gråbröder belägna  klostret vars kyrka en gång låg där Klostergatan löper fram väster om Stora Gråbrödersgatan. Gråbröder var folkligt namn på franciskanerna.

  Senast uppdaterad 26 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André