logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Själbodgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Själebod gatan. 1837: Själabodgatan. 1853: Själebodgatan. 1907: Själbodgatan.

Flera fattighus med tillhörande arbetsinrättningar följde efter 1600-talet på varandra vid Själbodgatans östra sida. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André