logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sandgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Lilla S:t Helene strätit. 1783: Helene gatan (norr om Paradisgatan), Sandgatan (söder om Paradisgatan). 1821: Sandgata (hela sträckningen). 1837: Sandgatan. Gatnamnet har satts i samband med ett grustag som skall ha funnits på 1600-talet. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André