logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Agardhsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan projekterades redan 1884 och fick namnet fastställt 1916. Det dröjde dock till 1930 innan den lades ut. Namn har den efter botanikprofessorn J G Agardh som på 1860-talet stod bakom anläggandet av Botaniska trädgården. 

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André