logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Biskopsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Wallgatan. 1793: Wallgatan. 1837: Vallgatan. 1866: Wallgatan. 1870: Wallgatan. 1876: Biskopsgatan.

Namnet fastställdes 1877 och refererar till den byggnad vid Sandgatans norra ände som 1855-1992 var residens för biskopen över Lunds stift. Det tog alltså över tjugo år efter biskopens inflyttning innan gatnamnet ändrades. 1821 kallades för övrigt gatsträckningen från Kiliansgatan förbi Krafts Torg till Tomegapsgatan för Biskopsgatan.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André