logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Östra Vallgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Wallgatan. 1886: Östra V. 

Vallgatan benämndes under 1700-talet och 1800-talet hela vägen innanför stadsvallens östra halva. Det ökade bebyggelsetrycket gjorde så småningom det nödvändigt att särskilja de olika delarna och 1876 stadfästes namnet Östra Vallgatan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André