logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tomegapsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Prenss strätit. 1783: St: Tome gat:, Thomæ gap. 1799: St Tomas gatan. 1804: Tommegatan. 1821: St. Thomæ gaps gata. 1837: Tomegapsgatan.

Gatan har namn efter det gap (hål) i stadsvallen som den ledde fram till.  Noga räknat nåddes vallöppningen även via Vallgatan, Adelgatan och Stora Tomegatan. Öppningen hette redan 1585 S Thome gav, men hade 1669 också vedernamnet Tiuffva gapit. Dess kanske viktigaste funktion var agrar. Genom den drevs korna ut på bete och infördes höskörden. På en karta från 1799 står det ”väg till vången”. Tome- syftar givetvis på den närbelägna medeltidskyrkan Sankt Tomas.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André