logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stålbrogatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Stålbergsträtet. 1809: Stålbro gatan. 1821: Stålbro-gatan. 1837: Stålbrogatan.

Stålbro är en urspårad form av det danska stolbjer, där stol- är en form av stald/stall och -bro en form av bjer/bjär. Ordet betyder ungefär stallbacken. Omkring 1700 kallades gatan Ridbanegatan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André