logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Västra Mårtensgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1405: s. Morthensgade. 1429: sancti Morthens gade. 1669: S:t Mårtens gatan. 1783: Mårtensgatan, halfva. 1837: Mårtensgatan. 1853: Mårtensgatan. 1866: Mårtensgatan. 1876: Mårtensgatan. 1886: Mårtensgatan. 1896: Westra Mårtensgatan.

Mårtensgatan har sitt namn efter medeltidskyrkan Sankt Mårten (Martin av Tours) som låg på Filmstadens tomt vid hörnet till Bankgatan. Ända fram till 1877 hette hela sträckningen bara Mårtensgatan. Då delades den i västra och östra medan husen på delen förbi Mårtenstorget fick torget som adress. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André