logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lilla Tomegatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Lilla Kosträtet. 1793: Lilla thomegatan. 1804: Lilla Kosträtet. 1809: Stora Kosträtet. 1821: Stora Kogränd. 1837: Lilla Tomeg..

Namnet är relaterat till den medeltida Sankt Thomas kyrka som låg i kv Städet, norr om gatan. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André