logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Korsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan anlades på 1870-talet i Nya Staden (Nöden) och fick sitt namn eftersom den östvästligt korsade de andra nya gatorna i området. Den koppling som föreslagits till medeltidens Heligkorskyrka vid Stora Tvärgatan är spekulativ.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André