logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Botulfsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan skapades 1935 vid en genombrytning från Svartbrödersgatan till Stora Södergatan vid Stortorget. Namnet syftar på Sankt Botulfs kyrka som under medeltiden låg på platsen för Botulfshuset, uppfört 1931. På parkeringskartan från 1935 finns för första gången Botulfsgatan och för den delen Botulfsplatsen med. 

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André