logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kungsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Kongs gatan. 1809: Stora Kungsgatan. 1821: Stora Kongsgatan. 1837: Stora Kungsgatan. 1853: Stora Kungsgatan. 1917: Stora Kungsgatan. 1923: Kungsgatan.

Namnet skall ses som ett modenamn och har uppkommit på 1700-talet. Det förekommer i många städer och ofta med pendangen Drottninggatan. Enligt Andreas karta från 1669 var Kungsgatan nuvarande Winstrupsgatan. Från början avgränsade kungsgatorna kv Svartbröders norra, rundade kontur.

En notis på den tryckta kartan från 1837 anger att Kungsgatan även kallades ”Käppslängaresträtet”.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André