logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan

   Gatunamnen inom vallarna

1809: Stora Kyrko Gatan. Från 1923 Kyrkogatan. Lilla Kyrkogatan mellan Stortorget och Domkyrkan lades igen 1914 inför byggandet av bankhuset norr om Stortorget. På kartan från 1783 heter Lilla Kyrkogatan Kyrkio strätet medan nuvarande Kyrkogatan saknar namn. Kyrkogatan skapades då domkyrkområdets västra del 1702 genombröts för att förbinda Södergatan med Bredgatan.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André