logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klostergatan

   Gatunamnen inom vallarna

1661: det stræde, som gaar ud til S. Peders Closter. 1784: Closters gatan. Sedan  1800-talets början har namnformen varit den nuvarande. En förutsättning för att Klostergatan i sin nuvarande sträckning skulle kunna läggas ut var rivningen av franciskanklostret efter reformationen. Resterna av klostrets stora tegelkyrka upptar i stort sett hela gatubredden, men det är alltså inte detta kloster som ligger bakom namnet.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André