logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Prennegatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Wädermölle gatan. 1783: Prene strätet o Anne gat:. 1793: Prena strätet. 1804: Prenne Strätet. 1821: Prene-gränd. 1837: Prenesträtet. 1875: Prennegatan.

Namnet är efter den en gång utanför stadsvallen belägna Prennelyckan. Av allt döma löpte gatan ut genom ett gap i vallen. Pren var namnet på en borgarsläkt i Lund.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André