logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sankt Annegatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Annæ gatan. 1793: St: Annægatan. 1799: Anne gatan. 1804: Anna gat. 1821: St. Annæ gata. 1837: St. Annegatan. 1853: Annegatan. 1866: St. Anne Gatan. 1875: St Annegatan. 1937: Sankt Annegatan. Helgonet Sankta Anna har primärt inte med gatnamnet att göra. Ingen av Lunds medeltidskyrkor hade detta patrocinium. Påpekas skall att Prennegatan på en karta från 1783 benämns Anne gat.. Profana kvinnonamn förekom å andra sidan aldrig – undantaget är Sigridsgatorna från 1866

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André