logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Råbygatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Lilla Råby strätet. 1821: Lilla Råby gränd. 1837: Lilla Råbysträtet. 1875: Lilla Råbygatan. 1896: Råbygatan.

Gatnamnet visar att man där nådde ut till Lilla Råby. Dock var det först på 1890-talet som det blev reguljär gata ända fram till vallgränsen från i höjd med Stora Tvärgatan. Då hade någon form av markväg redan sedan länge gått ut genom ett gap i vallen. På tullkartan från 1700-talets andra fjärdedel markeras en ”Biväg från Lilla Råby”.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André