logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bankgatan

   Gatunamnen inom vallarna

1669: Siälebosträtitt. 1783: utan namn. 1784: Råtte strätet. 1793: Rätte strätet.

1799: Döbelska strätet. 1804: Kyrko strätet. 1821: Råtte -gränd. 1837: N. Råttesträtet. 1853: Råttesträtet. 1866: N. Råttesträtet. 1876: Bankgatan.

Namnet gavs på 1870-talet efter den bank som låg vid Mårtenstorget i gatans norra ände. Från början sträckte sig Bankgatan bara till Lilla Tvärgatan, men 1934 gjordes en genombrytning av kvarteret Svarvaren som förenade Östergatan med Bankgatan varvid namnet Östergatan slopades. Norra Råttesträtet hade sin pendang i nuvarande Grynmalaregatan som hette Södra Råttesträtet. Man kan se hur kartförfattarna understundom försökte ”förbättra” det pejorativa namnet som härstammade ur folkdjupet.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André