logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mariagatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan anlades på 1870-talet i den nya stadsdel som senare kom att kallas Nöden. Namnet har sannolikt att göra med att stadsdelen ligger i Vårfru rote.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André