logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gyllenkroks allé

   Gatunamnen inom vallarna

Först ut var promenaden Gyllenkrookska Alleen som anlades 1858 bekostad av friherre Axel Gustaf Gyllenkrook på Björnstorp. Den nuvarande gatans norra del anlades 1910 och döptes 1911 till Gösta Gyllenkroksgatan. Detta ändrades 1923 till Gyllenkroks allé.

  Senast uppdaterad 27 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André