logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Stora Sigridsgatan

   Gatunamnen inom vallarna

Gatan lades liksom Lilla Sigridsgatan ut 1866 och fick namn efter Sigrid Cedergren (1836-72). De båda gatorna ligger vinkelrätt mot varandra och är i praktiken lika långa (ca 40 m). vilket gör namnskillnaden obegriplig. Det hade som på adresskartan från 1969 räckt med Sigridsgatan.

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André