logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vårfrugatan

   Gatunamnen inom vallarna

1783: Hästemöllare strätet. 1804: Hästmalare Strät. 1821: Häst-möllar-gränd. 1853: Hästmöllaresträtet. 1866: Wårfrugränd. 1875: Wårfrugata. 1896: Wårfrugatan.

Ända in på 1860-talet anspelade gatunamnet på en hästdriven kvarn. Det moderniserande namnbytet skedde då denna kvarn var försvunnen och namnet inte tedde sig värdigt i stadsmitten. Vårfru- hänvisar till medeltidskyrkan Maria Minor som låg i kvarteret väster om gatan, nere vid Västra Mårtensgatan. Som så är Vårfrugatan genom en lång period av rivningar och nybyggen en av Lunds osynligaste gator. Det är bara vid Botulfsplatsen som den gamla fasadlinjen kan iakttagas. 

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 25 september, 2019 av Ingrid André